کشف محموله لوازم آرایشی و بهداشتی از یک دستگاه خودرو