گفتگوی مفصل و خواندنی با «محمد رسول جلیلوند» از استادهای چیره دست در ساخت «سه تار»