نمایش«آدم برفی سیاه» از گلستان به جشنواره تئاتر دانشگاهی راه یافت