کمال‌گرایی رونالدو برابر آلمریا +فیلم6 ثانیه‌ای از ناراحتی کریس