رویس، دیابالا، پوگبا، ویتو و فابینیو در سبد خرید بارسلونا