فرماندار: توسعه کتابخانه های میانه در اولویت برنامه های مسوولان آذربایجان شرقی گیرد