واکنش «بان کی مون» به اوضاع یمن/وضعیت وخیم بیمارستان ها