معاون استاندار خراسان شمالی: منافع ملی را نباید فدای اختلافات سیاسی کرد