بیمارستان‌های یمن تا 24 ساعت آینده به طور کامل تعطیل خواهند شد