سلفی مهراب قاسم خانی و شقایق دهقان در برنامه زنده رود/ عکس