ابن قاسم: تکلیف قاضی پس از بازگشت فولاد به اهواز مشخص می‌شود