وداع با پیکر هنرمند انقلابی حسین احمدی سخا در مدرسه شهید آوینی