ترک‌ها برای ساخت فیلم تاریخی در شهرک غزالی پای میز مذاکره نشستند