جشن دیدار با پدران آسمانی در خراسان شمالی برگزار شد