کوثری: توهین تام کاتن در راستای جنگ روانی و برای اخلال در مذاکرات است/ با دیپلماسی تهاجمی پاسخ دهیم