استقبال از نقد سازنده/ پیروزی‌ها را مدیون خون شهدا می‌دانیم