حاشیه نگاری رهبرمعظم انقلاب بر کتاب «آن بیست و سه نفر»+عکس