شهید مطهری پرچمدار اسلام ناب بود/ حفظ انقلاب مستلزم قوام و دوام روحیه ایمانی و انقلابی است