مسعود بارزانی برای دیدار با اوباما و بایدن راهی آمریکا می‌شود