توضیح وزارت بهداشت درباره قیمت داروی بیماران تالاسمی