امضای تفاهم‌نامه همکاری ستاد راهبری نقشه جامع علمی و استانداری قزوین