رئیس کمیته اخلاق تماشاگر ویژه دیدار صبای قم و استقلال