انتشار گزارشی از تعداد کودک کشی توسط آل سعود در تجاوز به یمن