استاندار آذربایجان شرقی: توسعه استان بدون همکاری معلمان امکان پذیر نیست