پاسخ ظریف به سناتور تندرو آمریکایی: تولد نوزادت مبارک