اعتکاف؛ خلوتى در دل براى ارتباط خالص با خدا/ کناره گیری مثبت معنوی برای بازگشت پر ثمر به جامعه