آمریکا کشتی‌های تجاری‌ خود در خلیج فارس را اسکورت می‌کند