در پی تحولات اخیر عربستان؛ سفیر عربستان در لبنان به ریاض بازگشت