اپلیکیشن جدید مایکروسافت بدون استفاده از GPS شما را در محیط های داخلی راهنمایی می کند