انتشار جزئیاتی از میزو پرو 7؛ تلفن هوشمندی با دو صفحه نمایش