حمله تند بنگر به امیر قلعه‌نویی: لایق همان فحش‌ها بود!