تاج: در رقابت های جام جهانی باید حضوری پرقدرت داشته باشیم