غرق‌شدن یک کشتی در آب‌های کنگو/۲۷ تن کشته و ۵۴ نفر مفقود