رونمایی رایتل از خدمات مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطلاعات