ایجاد کسب و کار در گرو استخدام نیست/عرضه ۲۰۹ اختراع در تابلوی بورس