زندگی بدون اسمارت‌فون برای مردم این کشور بی‌معناست!