موزیک ویدئوی «خانه‌ای در خیابان چهل و یکم» منتشر شد