نخستین سمینار پیوند سلول‌های بنیادی غرب کشور درکرمانشاه برگزار شد