برانکو: سایپا تقویت شده است/ همیشه بازی اول سخت است