تیم ملی فوتبال ایران در رده بیست‌ و‌ نهم جهان و اول آسیا ایستاد