مدیرکل قرآن، عترت و نماز: 65 هزار نماز جماعت در مدارس برگزار می شود