پیش بینی هواشناسی: خلیج فارس و دریای عمان مواج می شود