شرکت مرسدس AMG از اولین ابرخودروی خود فقط ۳۰۰ دستگاه تولید خواهد کرد