ترکیب استقلال مقابل نفت مشخص شد/ رحمتی باز هم روی نیمکت