مصدومیت شدید بازیكن تیم‌ملی والیبال او را راهی بیمارستان كرد