سند ابلاغی رهبر انقلاب در موضوع جمعیت نشان دهنده درایت و اوج عمق نگاه ایشان است/ حوزه نقش خود را در ای