روحانی: ایران از هیچ تلاشی برای کمک به ملت و دولت افغانستان دریغ نخواهد کرد