سود میلیاردی فرانسه از محل میزبانی رقابت های یورو 2016