لیگ برتر والیبال کشور/ شکست خاتم اردکان یزد از بانک سرمایه