قاتل فراری با تلاش عوامل انتظامی در اراک دستگیر شد